Kur’an-ı Kerim’in başlıca özellikleri nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’i diğer İlahi Kitaplardan ayıran ve üstün kılan bir çok özellikleri vardır. Bu özelliklerin başlıcaları şunlardır.

a) Kur’an-ı Kerim Peygamberimize indirildiği gibi, hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da bozulmadan devam edecektir. Öteki İlahi Kitaplar ise, bazıları tamamen kaybolmuş, bazıları da bir çok değişikliklere uğrayarak bozulmuş ve hiç biri Allah’tan gönderildiği gibi muhafaza edilmemiştir. (Hicr suresi, 9)

b) Kur’an, toplu olarak değil zaman ve olaylara göre ayetler ve sureler halinde parça parça indirilmiştir.

c) Kur’an son İlahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmiyecektir. Onun için hükümleri kıyamete kadar geçerli olacaktır. Oysa diğer kitaplar belirli bir zaman için gönderilmiştir.

d) Kur’an bütün insanlığa gönderilmiştir. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur. Halbuki diğer kutsal kitaplar, belirli millet ya da topluluklara gönderilmiştir.

e) Kur’an Peygamberimizin en büyük ve sonsuza kadar kalacak olan mücizesidir.

kurani_kerim