Küçük Ağa Romanının Özeti

Küçük Ağa Romanının Özeti,Küçük Ağa Romanının Konusu,Küçük Ağa Romanının Ana Fikri,Küçük Ağa Romanının Yazarı Hakkında Bilgi

KÜÇÜK AĞA ROMAN ÖZETİ

Dünya Savaşı resmen sona ermiş ancak Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etki leri devam etmektedir. Savaş sonrası birçok asker gazi olarak memleketlerine dönmüş tür. Bu erlerden biri de savaşta kolunu kaybetmiş Salih adlı Akşehirli bir askerdir. Memleketine döndüğünde çok şeyin değiştiğini görür. Önceleri dost olarak yaşayan Rumlar ve Türk halkı şimdi birbirinden soğumuştur. Salih’in samimi arkadaşı olan Niko da bir Rum’dur ve gelişmelerden o da etkilenmiştir.

Yunan ve İngiliz ordularının işgal haberleri gelmekte ve iki halkın birbirine olan düşmanlığı artmaktadır. Salih ise yüzyıllardır Osmanlı himayesinde rahatça yaşayan Rumların bu davranışını bir ihanet olarak görmekle beraber arkadaşı Niko’dan kopamamaktadır. Rumlarla olan dostluğu kasabalı tarafından fark edilir ve kasabalı Salih’i dışlar. Salih artık sürekli Niko ve onun arkadaşlarıyla beraberdir. Artık Osmanlıya ve padişaha olan güveni de sarsılmıştır. Öte yandan halk işgallere tepkisiz kalmama kararı almıştır fakat bunun kimin önderliğinde yapılacağı belirsizdir.

Salih günler geçtikçe kendi kasabalısının tepkisini çekmiş ve artık istenilmeyen biri olmuştur. Bu sırada kasabaya İstanbullu Hoca adında bir hoca gönderilir. İstanbul’dan gönderiliş amacı kasabada padişaha ve Osmanlı’ya bağlılığı sağlamaktır. Hoca gerçekten de çok etkili bir insandır ve halkın büyük beğenisini kazanır. Vaazlarda cemaate Osmanlı padişahı lehinde düşüncelerini aktarmaktadır. Bu sırada memlekette kurtuluş ümidi olabilecek bir örgüt kurulmaktadır. Kuvayımilliye adı verilen bu örgüt Anadolu’da işgalleri önlemek için kurulmuştur. Fakat Kuvayı milliyenin işi çok zordur.

Memlekette işgallere karşı veya işgallerden yana birçok örgüt vardır. Kuvayı milliye önce bu örgütleri kendi tarafına çekmeli veya ortadan kaldırmalıdır. Hocanın vaazları da Kuvayı milliye ilkelerine ters düşmektedir. Hoca her fırsatta padişaha bağlılıktan bahsetmektedir, Kuvayı milliye ise padişahtan kurtulmak, yeni bir yönetim kurmak amacını gütmektedir. İşte bütün bunlar nedeniyle Kuvayı milliyeciler ile Hoca arasında bir zıtlaşma meydana gelir. Hoca ise halka kendini çok sevdirmiştir. Çünkü her yönüyle iyi ve doğru bir insandır. Fakat Hoca da kendi içinde bir yandan yaptığı işin gerçekten doğru olup olmadığını sorgulamaktadır.

Olaylar gelişirken Salih ise unutulmuşluk ve terkedilmişlikten bir kaçış olarak Kuvayımilliyeye katılmaya karar verir. Onu bu kararı vermeye zorlayan başka bir şey ise yakın arkadaşı Niko’nun da sonunda Osmanlıya karşı savaşta yer almasıdır. Salih bu ihanetin öcünün peşinden koşacak ve Kurtuluş Mücadelesi’nde büyük rol oyna yacaktır. Kuvayı milliyeciler, Hoca hakkında ölüm emri çıkartır. Hoca halkın zorla­masıyla Akşehir’den kaçar ve çete reislerine sığınır. Kuvvacılar Hocayı bulması için Salih’i görevlendirir. Hoca ise şimdi hangi tarafta yer almak gerektiğinin hesabını yap­maktadır. Kuvayımilliye ise her geçen gün başarı kazanmakta ve güçlenmektedir. Salih Hoca’yı bulur ve onu Kuvva yararına çalışmaya ikna eder.

Bu sırada Hoca, Salih’ i bilgi almak için Akşehir’e yollar. Akşehir’de ise Hoca öldü bilinmektedir. Oysa Hoca hayattadır ve yeni kimliği “Küçük Ağa” ile Kuvva yararına çalışmaktadır. Hoca’nın Kuvva yararına çalıştığı haberi Salih tarafından Akşehir’de sadece Kuvvacı olan birkaç kişiye duyurulur ve memnuniyet yaratır. Hoca, Çerkes Ethem’in düzenli orduya katılmamak için çıkardığı isyanı sonuçsuz bırakarak millî kuvvetlere en büyük hizmetini vermiş olur.

Memleket zafere doğru gitmektedir ve bu noktada Ankara ve Melis’e büyük iş düşmektedir. Küçük Ağa, Fevzi Paşa ile birlikte Akşehir’e gelir ve burada da tanın­madığını ve Küçük Ağa olarak bilindiğini görür. Eşi ve çocuğu hakkında bilgi alır ve çocuğunu bulur fakat eşinin durumu kötüdür. Eşine geldiğini haber eder fakat kadın ölmek üzeredir ve oğlunu Hoca’ya emanet ettiğini söylemekle kalır. Günler sonra da ölür. Hoca daha sonra Ankara’ya döner ve mücadeleye devam eder.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir