Kovalent Bağ Nedir? Nasıl Oluşur?

Kovalent Bağ Nedir? Nasıl Oluşur?,Kovalent Bağ Nasıl Oluşur?,Kovalent Bağ Ne Demektir,Kovalent Bağ Nedir? Hakkında Bilgi,Kovalent Bağ

Kovalent Bağ Nedir?

Hidrojen atomlarının dublete varabilmesi için 1 elektrona ihtiyacı vardır. İki hidrojen atomunun elektron alma veya verme eğilimleri birbirine eşit olduğundan bir araya geldiklerinde elektronlarını ortaklaşa kullanarak (2He’un soy gaz elektron yapısına benzer) dublete varmayı tercih ederler, ortaklaşa kullanılan elektronlar hidrojen atomlarının birbirine bağlanmasını sağlar. Flor atomu 17.grup (7A grubu) elementidir ve atom numarası 9’dur. Florun son elektron katmanında 7 elektron vardır. İki flor atomu elektron alma isteği birbirine eşit olduğundan flor atomları, birer elektronlarını ortaklaşa kullanarak oktetlerini tamamlar ve (10Ne’un soy gaz elektron yapısına benzer) kararlı yapıya ulaşır.

Atomlar arasında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşan çekim kuvvetine kovalent bağ denir.

Lewis simgelerinde olduğu gibi atomlar arasında ortaklaşa kullanılan bir çift elektron ”_” sembolüyle gösterilir. Atomlar arasında gösterilen bu kısa çizgi iki elektronu ve bir kovalent bağı temsil etmektedir.

Kovalent bağlarla birbirine bağlanan atom topluluklarına molekül denir. Molekül, bir bileşiğin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük birimdir. Moleküllerden oluşan bileşiklere molekül yapılı bileşikler denir. Molekül yapılı bileşikler genel olarak kovalent bileşikler olarak da adlandırılır. Kovalent bileşiklere dikkat ettiğimizde genelde ametal-ametal atomları arasında oluşan bileşiklerdir.

Oksijen atomu 16.grup (6A grubu) elementidir ve elektron sayısı 8’dir. Son elektron katmanında 6 elektronu vardır. Oktede 2 elektron alarak ulaşılabilir. İki oksijen atomu son katmanındaki ikişer elektronlarını ortaklaşa kullanarak 10Ne’un kararlı elektron düzenine ulaşır.

İkili kovalent bağ ”=” ile gösterilir. Her çizgi bir çift elektronu gösterdiğinden çift çizgi toplam dört elektronu temsil etmektedir. 

Azot atomu 15.grup (5A grubu) elementidir ve elektron sayısı 7’dir. Son elektron katmanında 5 elektronu vardır. Oktede 3 elektron alarak ulaşabilir. İki azot atomu son katmanındaki üçer elektronlarını birbirleriyle ortaklaşarak 10Ne’un kararlı elektron yapısına ulaşır.

Üçlü kovalent bağ ”≡” ile gösterilir. Her çizgi bir çift elektronu gösterdiğinden üç çizgi toplam altı elektronu temsil etmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir