Kızılay Nedir? Ne İş Yapar? Ne Zaman Kuruldu? Görevleri

kızılayKızılay Nedir?, Kızılay Ne Demek?, Kızılay Ne İş Yapar?, Kızılayın Görevi Nedir?

Kızılay Nedir? Ne İş Yapar? Ne Zaman Kuruldu? Görevleri

Kızılay

♦ Kızılay, savaş alanında yaralanan va da hastala­nan askerlere hiçbir avrım gözetmeksizin vardım etmek arzusundan donmuştur.

♦ 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Has­ta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan Kızı­lay; 1877’de “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”.

♦ 1923’de “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti”,

♦ 1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve «• 1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” adını almıştır.

♦ Kuruluşa “KIZILAY” adını büyük önder Atatürk vermiştir.

♦ Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise . hiçbir ay­rım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığı­nı korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getir­meye uğraşmaktı

♦ Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık,ayrım gö­zetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık.havır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

♦ Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükûmlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, vardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

♦ Kızılay’ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay’ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.

♦ Enstitüsü olarak değiştirildi. 8 Haziran 1984 tarih ve 219 sayılı kanun hükmünde kararnameyle ye­niden düzenlendi.

♦ 2005 yılında da Devlet İstatistik Kurumu adını aldı.

KIZILAY İLE İLGİLİ ŞİİRLER

BİZLER YARDIM SEVERİZ

Kızılay kolundayım,

Atamın yolundayım.

Pullarımı satarım

Görevin farkındayım.

 

Türkler yardımseveriz

Komşumuzu gözleriz.

Eğer yardım lazımsa,

Hemen yardım ederiz.

 

Kızılay yardım sever,

Herkese yardım eder.

Bir felaket olursa,

Hemen yardıma gider.

 

 Simgem kırmızı hilal,

Kuran Mustafa kemal.

Darda kalan olursa,

Koşarız ona derhal.

Kasım KAPLAN

 

KIZILAY

Kızılay Çaresizlerin yardımına koşar, her zaman Kızılay

İnsanların dertleriyle, yakından ilgilenir Sevil ay

Hayır kurumlarında,ömrünü tüketir Sevim ay

Sana muhtacız, sensiz bu dünya olmaz, Kızılay

 

 Kızılay’ ın yardımları, bütün insanlığa ulaşır

Yardım severlilik, onunla bizlere bulaşır

Kızılay, cehaletle her zaman savaşır

Bütün dünyadaki insanlık, onunla barışır

 

Okulda öğrenci iken, Kızılay kolunu çok severdim

Kızılay’ın, ak bayrağını görünce, ona sarılırdım

Kızılay’a, yardım yapmayanlara, hep darılırdım

Bu kuruluşun çalışmalarını, gördükçe bayılırdım

0123-gül

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir