Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği arasındaki ilişki nedir?

Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği arasındaki ilişki nedir?

-Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri
çerçevesinde yorumlar
-Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama
özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki
bağlantıyı fark eder

Verilen bilgiler
ÖZGÜRLÜK:Başkalarının haklarına zarar vermeden istediğimizi yapabilmektir.Özgürlükler sınırsız değildir.
Bir başka deyişle başkalarının haklarının başladığı yerde bizim özgürlüğümüz sona erer.
HAK: İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak denir
PANEL: Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı ya da açık oturumdur
Kitle iletişim özgürlüğü bireylerin sağlıklı bilgilenmesi açısından önemlidir.Ancak kitle iletişim özgürlüğü sınırsız olmamalıdır.
Kitle iletişim araçları şu konularda dikkatli davranmak zorundadır.Bunlar;

* Özel yaşamın gizliliği
* Konut dokunulmazlığı
* Doğru bilgi verme
*Diğer kişi hak ve özgürlükleri
Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK):
*Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla radyo ve televizyonların yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kuruldur.
*1994 yılında iletişim alanının yeniden düzenlenmesi sonucu özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur.

*Üst Kurul, TBMM tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üst Kurul üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır.
RTÜK radyo ve televizyon kanallarına kurallara aykırı yayın yapmaları halinde uyarı,yayın durdurma ,para cezası verebilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.