Kişi Hak ve Hürriyetleri Nedir?

Kişi Hak ve Hürriyetleri

Kişi dokunulmazlığı
Kişi hürriyeti ve güvenliği
Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)
Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Din ve vicdan hürriyeti
Düşünce ve kanaat hürriyeti
Bilim ve sanat hürriyeti
Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)
Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
Mülkiyet hakkı
Hak arama hürriyeti
Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.