Kısaca Varna Savaşı Hakkında Bilgi

VARNA SAVAŞI (1444):
Yeniden ordunun başına geçen II. Murat Haçlıları büyük bir bozguna uğratmıştır.
Not-1: Niğbolu’dan sonra toplanan ilk Haçlı ordusudur.
Not-2: Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlılar’ın eski gücüne ulaştığını gösteren ilk olaydır.