Kısa Mesafelerde İklim Farkı Neden Olur?

Kısa Mesafelerde İklim Farkı Neden Olur?

• Yükselti, engebe, denizellik-karasallık gibi özelliklerin birbirine çok yakın alanlarda farklı olması, ‘’kısa mesafelerde

iklim farkının’’ fazla olmasına yol açar.

• Örneğin; Antalya bölümü’nde kıyıda Akdeniz iklim özelikleri yaşanırken Toroslar’ın kuzey yamacında karasal iklim özellikleri. Konya bölümü’nde ise yükselti ve engebe az olduğundan iklim kısa mesafelerde değişiklik göstermez.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir