Kimyasal Tepkime Kısaca Nedir?

Kimyasal Tepkime Kısaca Nedir?,Kimyasal Tepkime Nedir,Kimyasal Tepkime Ne Demek,Kimyasal Tepkime Nasıl Oluşur,Kimyasal Tepkime Hakkında Bilgi

Kimyasal Tepkime Nedir?

Hatırlayacaksınız atom ve kimyasal tepkimeler hakkında ilk bilimsel teoriyi 1808 yılında john Dalton tarafından ortaya atılmıştır. Dalton, teorisinde; ”Kimyasal tepkimeler, atomların birleşmesi veya ayrılması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Atomlar birleşerek molekülleri oluşturur. Bir bileşiğin molekülleri tamamen birbirinin aynıdır.” açıklamasını yapmıştır. Oysa günümüzdeki araştırmalar ve modern açıklamalar Dalton’un tepkime sonucunda maddenin kimliğinin değiştiği varsayımını destekler nitelikte sonuçlar ortaya çıkarmıştır ve bu konudaki doğru bir yaklaşım getirmiş ama yetersizdir. Dalton, atomların bölünebileceğini aynı element atomların farklı kütlelerde olabileceğini, dolayısıyla aynı madde moleküllerinin fiziksel olarak birbirinden farklılık gösterebileceğini gözden kaçırmıştır. Dalton’un zamanında elektron keşfedilmemiş olsa da onun kimyasal tepkimeler için öne sürdüğü, atomların düzenlenme ve birleşme şeklinin değişmesiyle ilgili yaklaşımı günümüzde geçerliliğini korumaktadır.

Elektron alarak veya vererek yeni bağların oluşması sonucunda atomların farklı dizilip farklı bir madde oluşturmasına kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkimelerde maddeler kimliklerini kaybeder ve yeni kimliğe sahip madde veya maddeler oluşur.

Kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde en önemli faktör, maddelerin atomlarının en az enerjili ve en kararlı yapıya ulaşma eğilimidir. Bu eğilim sonucu olarak atomlar, elektron dizilimlerini genellikle asal gazların elektron dizilimlerine benzetir.

Kimyasal tepkimeye örnek olarak da NaCI bileşiğinin oluşumunu verebiliriz. Sodyum klorür kendisini oluşturan sodyum ve klor gazından tamamen farklı bir kimyasal yapıya sahiptir. Sodyum ve klora hiç benzemez. Sodyum ve klordan kimyasal özellikleri değişmiş sofralarımızda kullandığımız yeni bir madde (NaCI) oluşur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir