Kıdem Tazminatı Kısaca Nedir?

Kıdem Tazminatı Nedir?, Kıdem Tazminatı Ne Demek?, Kıdem Tazminatı Nedir? Tanımı, Kıdem Tazminatı Hakkında Bilgi, Kıdem Tazminatı

KIDEM TAZMİNATI NEDİR

Mevzuatımıza ilk kez 1936 tarihinde 3008 sayılı İş Kanunu ile giren kıdem tazminatı müessesi, yürürlüğe girdiği tarihten günümüze değin hukuksal niteliği, ödenme koşulları ve miktarı konusunda sürekli tartışmalara konu olmuştur.

Yakın zamana kadar iş hukukunun temel kaynağı olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun yerini alan 4857 sayılı İş Kanunu eski düzenlemelere göre önemli değişiklikleri içeren yeni hükümler getirmiş; buna rağmen iş hukukunun temel müesseselerinden biri olan “Kıdem Tazminatına” yer vermemiştir. Bugün için kıdem tazminatı bakımından 1475 sayılı eski İş Kanunu’ndaki hükümlerin uygulanmasının sürdürülmesi öngörülmüştür (İK m.120) (Güven ve Aydın, 2010, s.239-240). Başka bir anlatımla, 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu kıdem tazminatını düzenlememiş; bu konuda eski 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesi yürürlüğünü sürdürmüştür. Bu durum kıdem tazminatını düzenleyen yeni bir kıdem tazminatı fonu kurulana kadar sürecektir.

Tanımı

Hukuksal niteliği konusunda tam bir görüş birliğine varılamamış olsa da, 1475 sayılı İş Kanunu’nun en son 4447 sayılı Kanunla değişik 14. maddesine göre, kıdem tazminatı, İş Kanunu ’na tâbi, asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin kanunda sayılan hallerden biriyle son bulması halinde, işveren tarafından işçiye ya da ölümü halinde mirasçılarına ödenen ve miktarı işçinin çalışma süresi ve ücretine göre saptanan paradır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir