Kerbela Olayı Nedir?

Kerbela Olayı

Muaviye’nin ölümü üzerine halifeliğe geçen Yezid’in halifeliğini Kufeliler kabul etmedi. Hz. Ali’nin küçük oğlu Hz. Hüzeyin’e biat ederek Kufe’ye çağırdılar. Yezid Hz. Hüseyin’in Kufe’ye gidişini engellemek istedi. Kerbela denilen yerde Hz. Hüseyin Yezid’in adamları tarafından şehit edildi. İslam tarihinde bu olay, Kerbela olayı olarak bilinir. Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinden sonra İslam dünyasında daha önce baş gösteren ayrılıklar, Hz. Ali taraftarları ve Muaviye taraftarları şeklinde kesin ayrılıklara dönüştü.