Kendi İşini Kurmanın Dezavantajları

Kendi İşini Kurmanın Dezavantajları

Kişisel Özveriler
İşletmenin ilk kurulduğu yıllarda girişimciler, haftada 6 hatta 7 gün boyunca yüksek bir tempoda çalışabilirler. Uzun süren bu çalışma saatleri nedeniyle girişimciler, aileleri, kişisel uğraşları ve hobileri için fazla zaman bulamaz hâle gelebilirler. Yeni kurulan bir işletme, girişimcinin özel yaşamından kişisel özverilerde bulunmasına neden olabilir. Bunun sonucunda aile ilişkilerinde gerilimler ve yüksek düzeyde stres ortaya çıkabilir.

Sorumluluk Yükü
Şirket çalışanlarının aksine girişimcinin sorumlulukları vardır. Şirketlerde iş görenler kendileri ile aynı pozisyonda olan ve aynı işi yapan kişilerle birliktedir. Öğle yemeğinde ya da işten sonra kendi aralarında bazı bilgiler paylaşırlar ve arkadaşlık duygusuna sahiptirler. Girişimciler ise genellikle “tepedeki yalnız” kişilerdir. Şirkette girişimciden başka birikimlerini harcayan, evi şirketin borçlarına teminat olarak gösteren ve ay başında ödemeleri bulmak zorunda olan biri yoktur.
Zarara Fazla Tolerans Gösterememek
Büyük şirketlerin bazı yanlış kararları, kâr elde etmeyi olumsuz etkiler. Fazla kabul görmeyen ürünler üretir ya da kâr payı çok düşük olacak yerleşim alanlarında iş yeri açabilir. Örneğin Fransa’da bir şirket tarafından açılan ve büyük kârlar sağlayacağı öngörülen Euro Disney ilk birkaç yılda büyük zararlara uğramıştır. Disney gibi şirketlerin genelde uzun bir süre yaşamasının nedeni zararlarını karşılayacak yeterli finansal kaynaklara sahip olmasıdır.
Bununla birlikte küçük işletmeler finansal kaynağa sahip tek kişi girişimci olduğundan her an finansal sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Uzun yıllar başarılı bir biçimde yaşayan işletmeler
yanlış bir karar ya da yönetimdeki bir zafiyet nedeni ile kapanmak zorunda kalabilirler.

Yukarıda verilenlerin yanında diğer dezavantajlar da şunlardır:

Risk almak: Her kararın, her etkinliğin risk faktörü olabilir. Önemli olan kontrollü ve ölçülebilir riskler almaktır.
Gelirin düzensizliği: Zor ekonomik koşullarda, kriz anlarında kazanç zaten sabit olamadığı gibi belirsizdir.
Daima finansmanla uğraşma zorunluluğu: Ödemeler, alacaklar, nakit akışı planlaması, banka ilişkileri, devlet ödemeleri, satış, maliyetler gibi konular nedeniyle sürekli para ile uğraşmak zorunluluğu vardır.
Zaman kısıtı: Girişimcilikte her zaman yoğun bir çalışma temposu vardır ve zaman yetmemektedir. Yeni bir iş yeri açmak için girişimcinin bir çok kuruma belge sunmak zorunda olmasıdır. Bürokratik zorluklar hem zaman hem de enerji kaybına neden olur.
Sürekli öğrenme gereği: Sürekli kendini geliştirme, öğrenme ve tecrübe kazanma ihtiyacı vardır.
Talep yaratamama sorunu: Özellikle küçük girişimcilerin, büyük reklam harcamaları yapabilen ve geniş dağıtım ağına sahip birçok büyük firmanın yanında ürünleri için talep yaratamama sorunu ile karşılaşmasıdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir