Kemik Yaralanmaları ve Nedenleri
Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik yapısının ve devamlılığının bozulmasına kırık denir.Kemik dokusundaki bütünlüğün ve devamlılığın bozulması, kemiğe etki eden kuvvetin derecesine ve kemiğin travma sonucu oluşacak şoku absorbe edebilme yeteneğine göre değişir. Ortaya çıkan yaralanma,küçük bir çatlaktan (fissür), bir veya birçok kemiğin kırılmasına, hatta kırıklı çıkığa (kırığa komşu eklemlerde çıkığın oluşması) kadar değişiklik gösterebilir.Kırığı oluşturan kuvvet, sadece kemiği kırmakla kalmayıp beraberinde kemiğin etrafındaki deriyi, kasları, tendonları, ligamentleri, damarları, sinirleri ve o bölgedeki organları da yaralayabilir.
Kırıklar birçok kritere göre sınıflandırılabilir. Ancak üzerinde durulması gereken ana sınıflandırma açık ve kapalı kırık şeklinde yapılan sınıflandırmadır. Açık kırıkta, deri ile deri altındaki yumuşak dokuların bütünlüğü bozulmuştur ve kırık hattı, dış ortam ile ilişkidedir. Kemik dokusunun iltihaba karşı direnci düşük olduğundan, açık kırıklarda kemik iltihabı tehlikesi çok yüksektir.
Kapalı kırıkta ise kemiği kaplayan ve dış ortamdan ayıran dokuların bütünlüğü bozulmamıştır.Kırık olan bölgede ağrı, şişlik, hematom, ekimoz, fonksiyon ve şekil bozukluğu görülür.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?
∗ İnsan ağırlığının % 17’sini kemikler oluşturur.
∗ Kan hücrelerini üreten doku kemik iliğidir.
∗ Kemikler vücudun kalsiyum depolarıdır. İnorganik
ve organik yapılardan oluşur. Kemiğin % 67’sini
oluşturan inorganik yapılar kemiğe sertlik verir;
% 33’lük organik kısmı ise esnekliği ve dayanıklılığı
sağlar.
BİLGİ NOTU
ekimoz: Doku arasında ve cilt altında yayılan kanın vermiș olduğu morumsu görünüme verilen isimdir.
rüptür: Bir dokunun yırtılması veya kopmasına verilen isimdir.

kemik_yaralanmalari kemik_yaralanmalarii kemik_yaralanmalariii kemik_yaralanmalariiii