Katı ve Sıvı Maddelerin Hacimleri Nasıl Bulunur

Katı ve Sıvı Maddelerin Hacimleri Nasıl Bulunur,Katı ve Sıvı Maddelerin Hacimleri Nasıl Bulunur Hakkında Bilgi,Katı ve Sıvı Maddeler Nedir

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizleri Bu Yazımızda Katı ve Sıvı Maddelerin Hacimlerinin Ölçülmesi Hakkında Bilgilendirmeye Çalışacağız. İyi Okumalar.

KATI VE SIVI MADDELER NASIL ÖLÇÜLÜR?

Katı Maddelerin belli bir şekli ve hacmi vardır. Etrafımızdaki bazı katı maddelerin şekilleri küp, silindir, küre gibi düzgün geometrik şekillere sahiptir. Bazı katı maddelerin ise şekilleri düzgün değildir.

Katı cisimler görünüşlerine göre ikiye ayrılır.

♦ Geometrik biçimli katı cisimler.

♦ Şekli düzgün olmayan katı cisimler.

Sıvı maddeler içine konuldukları kabın şeklini alırlar.

Gaz maddeler ise içine konulduğu kabın hacmi içinde yayılarak tamamen doldururlar. öyleyse bir maddenin hacmini ya ölçüm yaparak ya da hesaplama yoluyla buluruz. Katı Maddelerden düzgün geometrik şekle sahip olanların hacimleri hacim formülleri yardımıyla bulunur. Madde düzgün geometrik şekle sahip değil ise içinde çözülmeyeceği bir sıvı yardımı ile hacmi ölçülerek bulunur. Sıvıların hacimleri ise ölçekli kaplarla ölçülür.

Geometrik Biçimli Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi

Katı maddelerden geometrik şekli düzgün olanların hacimleri, boyutları ölçülerek hesaplanır. Bu hesaplamaları yapabilmek için matematiksel bağıntılar kullanılır. Geometrik şekilli cisimlerin boyutları ölçülürken ortamdan, kullanılan araçtan ve ölçümü yapan kişiden kaynaklanacak ölçüm hatalarına dikkat edilmelidir.

Küpün kenarlarından biri cetvelle ölçülür. Ölçüm sonucunda bulunan değer ‘a’ ise küpün hacmi V= a.a bağıntısı kullanılarak bulunur. Silindirin hacmini bulmak için ise h yüksekliği ve r yarıçapı ölçülerek V = π. r².h bağıntısından yararlanarak hacmi hesaplanır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir