Karışımların Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri

Karışımların Sınıflandırılması ve Genel ÖzellikleriKarışımların Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri Hakkında Bilgi,Karışımların Özellikler

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Çevremizde gördüğümüz maddelerin çoğu karışım halindedir. Doğada saf halde çok az madde vardır. Altın alyans, içtiğimiz su, kolonya, salatada kullandığımız sirke, sis, duman, köpük yağlı boya, plastik boyalar, süt, tunç, tuzlu su, taş, toprak, odun, et, kahve, ilaçlar gibi günlük hayatımızdan çokça örnek verebileceğimiz maddeler karışım halde mi yoksa saf halde midir?

İki veya daha fazla saf maddenin özelliklerini kaybetmeden belirli bir oran gözetmeksizin karışmasından oluşan fiziksel sistemlere karışım dendiğini ve karışımı oluşturan maddelere karışımın bileşenleri dendiğini biliyoruz.

Karışımların Genel Özelliklerini Şöyle Sıralayabiliriz;

♦ Saf değildirler.

♦ Karışımı oluşturan maddelerin genellikle kimyasal özellikleri korunur.

♦ Fiziksel yollarla ayrıştırılabilirler.

♦ Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.

♦ Sabit bir öz kütleleri yoktur.

♦ Karışımı oluşturan maddeler arasında sabit bir oran yoktur.

Bileşenlerin karışım içinde dağılma şekillerine göre; özellikleri her yerinde aynı olan karışımların homojen (çözelti), özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımların da heterojen karışımlar olarak iki gruba ayrılarak adlandırıldığını ilköğretim fen ve teknoloji dersinde öğrenmiştiniz.

Heterojen karışımları dört grup altında inceleyebiliriz. Bunlar;

Basit Karışımlar: Bir katının başka bir katıyla oluşturduğu karışımlardır. Karışımları çıplak gözle ayırt edebiliriz. Bir çoban salatasındaki doğranmış sebzeler basit karışıma örnektir. Doğranmış salatalığı, domatesi, kıvırcığı ayırt edebiliriz.

Emülsiyon: Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak dağıtılmış halidir. Örneğin su – zeytinyağı karışımı, su – benzin karışımı gibi.

Süspansiyon: Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağıtılmış şeklidir. Su – tebeşir tozu, süt, çamurlu su, kahve, ayran karışımı gibi.

Aerosol: Bir katı veya sıvının gaz içinde dağıtılmasıyla oluşan karışımdır. Sıvı – gaz aerosolüne örnek verilebilir. Katı gaz aerosolüne duman ve tozlu hava örnek verilebilir.

Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlara aynı zamanda koloit de denir. Homojen gibi görünürler, ancak karışımdan ışın demeti veya lazer ışını geçirilerek fark edilebilirler. Duman, jöle, boya, kan gibi maddeler koloite örnektir. Örneğin süt çıplak gözle bakıldığında homojen görünür. Fakat mikroskopla bakıldığında heterojen olarak dağıtılmış, yağ damlacıklarının asılı olduğu gözlenir.

Karışımların ticari olarak kullanımları günlük hayatımızda da büyük önem taşımaktadır. Örneğin alaşımlar, dayanıklı ve korozyona karşı dirençli maddeler elde etmek için belli oranlarda saf metallerin karıştırılmasıyla oluşturulan çözeltilerdir. Günlük hayatta kullanılan metal paralar, diş dolgusunda kullanılan amalgam ve heykellerin yapıldığı bronz alaşımlara örnektir. Bunun yanında benzin, çeşitli hidrokarbonlarla daha etkin yanması için ilave edilmiş bazı katkı maddelerinin bir karışımıdır. İlaçlar ise belli bir biyolojik etkiye sahip çeşitli maddelerin karışımlarıdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir