Karahanlı Devleti Hakkında Bilgi

Karahanlı Devleti Hakkında Bilgi

Karahanlı Devleti (840–1212)
Kurucusu, Bilge Kül Kadir Han’dır.
Kurulduğu yer, Orta Asya’da Tanrı Dağları’nın kuzey ve güneyinde kuruldu.
Başkenti Balasagun, Kaşgar.
Orta Asya’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar’dır (Satuk Buğra Han Dönemi’nde 920 yılında İslamiyet resmen kabul edildi).
NOT: Karluk, Yağma, Çiğil Türkleri İslamiyet’i benimseyen ilk Türk boylarıdır.
Karahanlıların resmi dili Türkçe’dir.
Karahanlılar, İlk Türk-İslam eserlerini verdiler. Bunlar;
• Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi): Yusuf Has Hacib tarafından 1070 yılında sultanlara öğütler vermek amacıyla yazılmıştır. İlk Türk İslam edebiyat yapıtıdır (Karahanlı hükümdarına sunulmuştur).
• Divan-ı Lugat-it Türk: İlk Türk-İslam Ansiklopedisidir. Kaşgarlı Mahmut tarafından 1074 yılında Araplara Türkçeyi öğretmek, Türkçenin üstünlüğünü, Arapça kadar zengin bir dil olduğunu kanıtlamak için yazılmıştır.
• Divan-ı Hikmet: Ahmet Yesevi tarafından 11. yüzyılda Türkçe yazılmış bir şiir kitabıdır. Türk tasavvuf edebiyatının en önemli yapıtıdır.
• Atabetü’l Hakayık (Hakikatler Eşiği): Edip Ahmet Yükneki tarafından 12. yüzyılda dini ve ahlaki öğütler vermek amacıyla Karahan ülkesine yazılmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.