Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri

Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri,Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri Nedir,Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri Hakkında Bilgi

Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri

karadeniz bölgesi
Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri

A-BÖLGENİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

1-Yeryüzü Şekilleri

* Bölgede yerşekilleri engebelidir. Bu nedenle tarım alanları sınırlıdır.

* Yerşekillerinin engebeli olması tarımda makineleşmeyi sınırlandırmaktadır. Bu nedenle tarımda insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç ortadan kalkmamaktadır.

* Bölgede dağlar kıyıya paralel uzanır. Bunun sonucu olarak:

Boyuna kıyılar görülür.
Sinop limanı hariç doğal liman yoktur.
Kıyı kesimlerle iç kesimler arasında ulaşım zordur. Doğuda Kalkanlı (Zigana) ve Kop geçitleri, batıda Ecevit Geçiti kıyı ile iç kesimleri birbirine bağlayan en önemli geçitlerdir.
Kuzeye bakan yamaçları bol yağış alır.

* Bölgenin Kıyı ile iç kesimleri arasında önemli iklim farklılıkları görülür.

2- Akarsu ve Gölleri:

* Karadeniz Bölgesin’deki akarsular her mevsim bol akışlıdır.uzun göl

* İlkbaharda kar erimelerine bağlı olarak su seviyeleri daha da yükselir.

* Kızılırmak, Yeşilırmak, Çoruh, Bartın, Yenice (Filyos), Sakarya bölgenin önemli akarsularıdır.

* Bunların dışında dağların kuzey yamaçlarından doğup denize dökülen pek çok kısa boylu akarsu bölgede yer alır.

* Tortum, Sera, Yedigöler ve Abant, Uzungöl heyelan sonucu oluşmuş set gölleridir.

3-İklimi

* Kıyı kesiminde; denizden gelen nemli havanın her mevsim sürekli olarak kıyıya bakan yamaçlarayağmur bırakması, buralarda kışları ılık, her mevsimi yağışlı, ılıman okyanus ikliminin oluşmasına neden olmuştur.

* Bu kesimde yağışlar genellikle yamaç ve cephe yağışları biçimindedir.

* En fazla yağış sonbaharda, en az yağış ise ilkbaharda görülür.

* Kıyı kesiminde yıllık yağış miktarı 700 mm ile 2500 mm arasında değişir.

* İç kesimlerde; dağların yüksekliği deniz etkisinin iç kesimlere ulaşmasını engellediğinden buralarda, nispeten karasal iklim görülür.

* Türkiye’de bulutluluğun, nemliliğin ve yağışın en çok, sıcaklık farkının, güneşli gün sayısının, güneş enerjisinden yararlanmanın en az olduğu bölgedir.

* Bölgenin kıyılarında gür ormanlar yer alır. İç kesimlerde ise yer yer bozkırlar görülür. Yüksek kısımlarda dağ çayırları yaygındır. Türkiye ormanlarının %25’i bu bölgededir.

B-NÜFUS VE YERLEŞME

* Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.

* Nüfus batıda sanayinin geliştiği yerlerde, doğuda ise kıyı şeridinde daha yoğundur.

* Bölgenin kıyı şeridinde arazinin engebeli, yağışın bol olması kırsal kesimde dağınık yerleşmeye neden olmuştur.

* Ağaçların bol olması nedeniyle kırsal kesimdeki evlerde daha çok ahşap malzeme kullanılmıştır.

* Bölgenin doğu bölümü göç verirken batıda Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri sanayi nedeniyle göç alır.

C-EKONOMİK ETKİNLİKLERİ
karadeniz bölgesinde yetişen ürünler haritası
1- Tarım

* Bölgenin engebeli ve dağlık olması tarım alanlarının küçük ve parçalı olmasına yol açmıştır.

* Tarımda makine kullanımı sınırlıdır.

* Kıyıda yaz mevsiminin yağışlı ve bulutlu olması buğday, pamuk gibi ürünlerin yetiştirilmesini engeller.

* Yaz yağışı mısır üretimini artırır.

* Her mevsim yağışlı ikliminden dolayı bu bölgede tarımda nadas uygulamasına ihtiyaç yoktur.

* Türkiye’deki çay üretiminin tamamı bu bölgede yapılır. Fındığın da büyük bir bölümü bu bölgede üretilir (%82).

* Bu ürünlerden başka bölgenin kıyı kesiminde tütün ve soya fasulyesi üretilir.

* Bölgenin iç kesimlerinde karasal iklim görülür. Bu nedenle buğday, Şekerpancarı, ayçiçeği ve Amasya çevresinde elma üretilir.

* Tosya – Boyabat çevresindeki akarsu boylarında pirinç üretilir.

* Orta Karadeniz’de şekerpancarı, Kastamonu çevresinde Kenevir yetiştirilmektedir.

2- Hayvancılık
türkiye hayvancılık haritası
* Bölgede nemliliğin fazla olması, yaz mevsiminin yağışlı geçmesi ve gür otlakların bulunması nedeniyle büyükbaş hayvancılık daha yaygındır.

* Doğu Karadeniz Bölümü’nde arıcılık yaygındır.
TTSO MECLÝS ÜYESÝ HAMÝT ÝNAN: “KÜLTÜR BALIKÇILIÐI PAZARLANMASIN
* Türkiye’de balıkçılığın en yoğun yapıldığı bölgedir.

Karadeniz’de 200 m. derinlikten sonra kükürtlü hidrojen gazı olduğundan canlı yaşamaz.

3- Yeraltı Zenginlikleri ve Endüstri
karadeniz bölgesi yeraltı zenginlikleri
* Küre (Kastamonu) ve Murgul (Artvin)’daki bakır yatakları işletmeye açılmıştır.

* Zonguldak – Ereğli havzasında taşkömürü yatakları bulunmaktadır. Ülkemiz, taşkömürü üretiminin tamamını buradan sağlamaktadır.

* Taşkömürü yatağına bağlı olarak kurulan Ereğli ve Karabük demir-çelik fabrikaları Batı Karadeniz Bölümünde yer almaktadır.

* Samsun’da bakır işletmeleri ve gübre sanayii önemlidir.

* Bunların yanında bölgede yetiştirilen ürünlere bağlı olarak pek çok yerde çay, fındık ve tütün işleme fabrikaları da bulunur.

* Tokat, Kastamonu ve Amasya’da şeker fabrikası yer alır.

D- BÖLGENİN BÖLÜMLERİ

1- Batı Karadeniz Bölümü
2- Orta Karadeniz Bölümü
3- Doğu Karadeniz Bölümü

BÖLGENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
karadeniz ormanları
* Yağış miktarının en çok, yağış rejiminin en düzenli olduğu bölgedir.

* Heyelanın en çok olduğu bölgedir.

* Bağıl nemin ve bulutlu gün sayısının en çok olduğu bölgedir.

* Çay’ın yetiştiği tek bölgedir.

* Taşkömürü yataklarının olduğu tek bölgedir.

* Kırsal yerleşmenin en yaygın olduğu bölgedir.

* En çok ormanın bulunduğu bölgedir.

* Balıkçılığın en çok yapıldığı bölgedir.

* En çok boylamın geçtiği, bu nedenle yerel saat farkının en fazla olduğu bölgedir.

karadeniz bölgesi-2

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir