Kanun Dışı Grev ve Lokavtla İlgili İdari Para Cezaları

Kanun Dışı Grev ve Lokavta Kaç Para Ceza Verilir?, Kanun Dışı Greve Kaç Para Ceza Verilir?, Kanun Dışı Lokavta Kaç Para Ceza Verilir?

Kanun Dışı Grev
Kanun Dışı Grev

KANUN DIŞI GREV VE LOKAVT İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI

•       Bu Kanunda kanuni grev veya lokavt için belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin alman bir grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavta karar verenler, böyle bir grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zorlayan veya teşvik edenler ile lokavta katılanlar ve devam edenler fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde beşbin Türk Lirası,

•       Kanun dışı greve katılanlar ve devam edenler yedi yüz Türk Lirası,

•       Kanuni bir grev veya lokavt kararının bu Kanunda yazılı usul ve esaslar dışında uygulanması halinde, bu kararı uygulayanlar, uygulanmasına veya devamına zorlayanlar veya teşvik edenler beş bin Türk Lirası,

•       Grev veya lokavtın mahkeme kararıyla sürekli veya geçici, tamamen veya kısmen yasaklanmasına rağmen, kararı kaldırmayanlar, uygulamaya devam edenler, devamına teşvik edenler, zorlayanlar, katılan veya katılmaya devam edenler fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde beş bin Türk Lirası,

•       Greve katıldıkları veya lokavta maruz kaldıkları halde, grev veya lokavtın uygulandığı işyerlerinden ayrılmayanlar ile işçileri bu eylemlere zorlayan veya teşvik edenler fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde yedi yüz Türk Lirası, idari para cezası ile cezalandırılırlar (m.78).

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir