Kamuoyunun Toplumdaki Yeri ve Önemi Nedir?

Kamuoyunun Toplumdaki Yeri ve Önemi

Demokraside egemenlik hakkının halkın elinde bulunması, onun her alandaki görüş ve düşüncelerinin önem kazanmasını sağlamıştır.

Kamuoyu olmasaydı halkın ne düşündüğü ve ne istediğini bilmek zorlaşırdı.Yöneticilerde halkın ne düşündüğünü bilemediklerinden kendi görüşleri doğrultusunda kararlar verirler.

Böyle bir yönetim, demokrasi olmaktan çıkar, halktan kopuk bir yönetim olurdu.

Kamuoyu, ayrıca toplumsal konuların aydınlatılmasında ve ülke sorunlarının çözümünde önemli rol oynar. Ülkenin bir çölleşmeye doğru gittiğini gören kişilerin, oluşturdukları sivil toplum kuruluşlarının toplumu uyarmaları örnek olarak gösterilebilir. Türkiye Erezyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı gibi.

Basın-yayın araçları halkı doğru bilgilendirmeli. Kurtuluş Savaşı döneminde bazı basın kuruluşlarının halka yanlış haberler vererek kamuoyunu yanılttıklarını gören Atatürk , kamu oyunu doğru bilgilendirmek ve halkın Kurtuluş Savaşı’na desteğini sağlamak amacıyla; Hakimiyeti Milliye Gazetesi’nin çıkarılması ve Anadolu Ajansı’nın kurulmasını sağlamıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev