Kamuoyunu Oluşturan Etkenler Nedir?

Kamuoyunu Oluşturan Etkenler

Kamuoyunun oluşturulması için ortada bir sorunun ve bir nedenin olması gerekir. Kamuoyunun oluşmasındaki başlıca etkenler şunlardır:

– Radyo, televizyon, internet, telefon gibi iletişim araçlarının çok sayıda olması,

– Sivil toplum örgütlerinin çok sayıda olması,

– Sivil toplum örgütlerinin, kuruluş amaçlarına göre halkı bilinçlendirip örgütlemesi, toplum adına yöneticileri uyarması,

– Halkın özgür olması, düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi gerekir.

Toplumun eğitimli olması okur yazar oranının fazla olması; kitap, dergi, gazete, radyo, televizyon gibi basın yayın ve iletişim araçlarının çok sayıda olması kamuoyunun oluşmasında etkilidir.

Sivil toplum örgütleri, belli bir konuda aynı görüş ve düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelerek oluşturdukları sendikalar, dernekler, kulüpler gibi kuruluşlardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev