Kamuoyu ve Basın ilişkisi Nedir?

Kamuoyu ve Basın ilişkisi

Kamuoyunun oluşmasında en önemli etkiye sahip araç basın ve yayındır. Basın ve yayın araçları olmadan olayların halka duyurulması zor olur. Halk olaylar hakkında yeteri kadar bilgilendirilemezse kamuoyu da oluşamaz.

Demokrasilerde bireylere düşen önemli görevlerden biri de ülke adına yapılan çalışmaları takip edip bilgi sahibi olmaktır. Gerektiğinde yapılan yanlışları eleştirmek, düzeltilmesini istemektir. Bu amaçla dernekler kurulur. Toplantı, gösteri, yürüyüş ve mitinglerde olumlu veya olumsuz yönde tepkiler gösterilir.

Bizlere düşen önemli görevlerden biri de iyi bir vatandaş olma özelliğini kazanmaktır. Böyle olabilmek için kanunlara, kurallara uymalıyız. Kendi haklarımızı korumalı, başkalarının haklarına da saygı göstermeliyiz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.