Kamuoyu

Toplumu ilgilendiren herhangi bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak görüşe kamuoyu denir.

Toplumu ilgilendiren konularda, farklı görüşlerin ortaya çıkması son derece normaldir. Bir toplumda farklı görüşlerin özgürce ifade edilebilmesi ve tartışılması kamuoyunun sağlıklı bir biçimde oluşmasını sağlar.

Konular gazete, dergi, televizyon, internet gibi basın yayın ve iletişim araçları ile tartışılır.

Oluşan kamuoyunu idareciler dikkate almak zorundadır.