KAMUDA KARAR ALMA

*Görgülcülük olarak da adlandırılan her türlü bilginin beş duyu ile elde edilen ölçüme ve gözleme dayandığını savunan felsefi yaklaşıma Ampirisizm denir.

*Sümerlerden beri var olup her idarenin temel işlevi kabul edilen kavram karar almaktır.

*Toplumsal problemlere nihai büyük kamusal çözümler üretimine sosyal mühendislik denir.

*Karar alıcının seçenekler üzerinde yeterince düşünmediğinin göstergesi en az üç seçenek bulunamamasıdır.

*En az girdi ile en çok çıktıya ulaşmaya Etkinlik denir.

*Rasyonel bütünsel yaklaşıma bilimsel mühendislik denir.

*Rasyonel kapsayıcı karar alma yöntemi kamu yönetimi alanında Foyol tarafından ele alınmıştır.

*Rasyonel karar alma modelindeki varsayımlar ekonomik insana dayanır.(homo ekonomicus) Bu modele yönelik eleştirileri sistemli olarak ilk dile getiren düşünür Simon dur. Simon sınırlı rasyonalite modelini geliştirmiştir.

*Herbert Simona göre: kamu görevlileri gerçek hayatta tüm seçenekleri bulmaya çalışmaz, deneyimlerine dayanarak yeteri kadar seçenek bulmakla tatmin olur.

*Artırımcı yaklaşım modelini Lindblom önermiştir. Bu modele göre Rasyonel kapsayıcı model pratikte mümkün olmadığı gibi arzulanır da değildir. Kamuda kararlar tek bir birey tarafından verilmez bu süreçte pazarlık ve müzakere yapılır.

*Karma tarama modeli Etzioniye aittir.