Kamuda Çalışan Personel Çeşitleri

KAMUDA ÇALIŞAN PERSONEL ÇEŞİTLERİ

Diğer Kamu Görevlileri: Bu kategoride yer alan hakim ve savcılar, Askeri Personel, Akademik Personel, memur tanımındaki kriterlere tam uymamakla birlikte memurlarla aynı anayasal güvenceye sahiptirler.

Sözleşmeli Personel: DMK’da düzenlenmiş istisnai ve zorunlu durumlarda mesleki bilgi ve uzmanlığına ihtiyaç duyulan hallerde, idari hizmet sözleşme ile çalıştırılan sözleşmeli personel zamanla aynı isimle ve farklı hukuki esaslara dayalı bir konuma getirilmiştir.

Geçici Personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde ihtiyaç duyulan belirli dönemlerde yoğunluk kazanan, fakat süreklilik göstermeyen işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Mükellef: Kanunun açık hükmüne dayalı olarak idarenin zorla, geçici bir süre ve bir görevin yerine getirilmesi için hizmete aldığı kişilerdir.

Fahri Ajanlar: İl, belediye meclisi üyeleri gibi seçimle ve belirli bir süre kamu hizmetine katılan kimseler olup, bunlar genellikle rızai olarak ve çoğunlukla seçimle iş başına gelirler. Fahri ajanlar ise ferden idari bir hizmet görmeyip, kurul olarak görev yaparlar. Bu esnada kamu hukukuna tabi olurlar ve bunun dışında ise iş serbestliklerini korurlar.

kamuda çalışan personel çeşitleri
Kamuda Çalışan Personel Çeşitleri

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir