KAMU YÖNETİMİ

*Kamu yönetimi liberal tezin etkisinde ve 80 lerden sonra önemli değişim sürecine girmiştir. 20 y.y hakim yapı katı hiyerarşik yapıdır.

*Dünyayı algılamak ve anlamak için gerekli olan zihinsel düşünce tarzına paradigma denir. Bu kavram ilk olarak Thomas kuhn dur.

*21.y.y beraberinde getirdiği değişim rüzgarı ve yeni değerler toplumda belirsizlik ve karmaşıklığı tetiklemiştir. ..Hızlı değişim klasik kamu yönetimine olan güveni sarsmıştır.

*Yönetimlerin hiyerarşik ve bürokratik ilkelere göre örgütlenmesini öngören ilkeyi weber ortaya attı.

*Örgütleri anlamak ve davranışlarını incelemek için geliştirilen teoriye işlem maliyet teorisi denir.

*YKY de örgütsel ekonomiye daha fazla ağırlık veren teori işlem maliyetleri teorisidir.

*YKY uygulamalarında ihtiyatlı ve kısmen başarısız olan ülke Fransa dır.

*Kamu yönetiminin her düzeyde özel sektöre açılmasını ve birçok açıdan sınırlama içeren katı hiyerarşik yapısının kaldırılmasını öneren rapor Fulton raporudur.

*Klasik kamu yönetimine meydan okuma Minnowbrook konferansında başlamıştır.