KAMU ETİĞİ

KAMU ETİĞİ

*Etiği pusulaya benzeten düşünür pieper dir. Tanımlayıcı etik, normatif etik, meta etik, uygulamalı etik..

*Kamu yönetimine yönelik eleştirilerin artması sonucu 1980’lerden itibaren başlayan yeni kamu yönetimi anlayışı piyasa temelli yatay ve esnek yapılanmayı hedefler.

*Doğru davranışa ilişkin belirlenen ilke ve kurallara etik kod denir.

*Dürüstlük temelli etik yaklaşım dürüstlüğü bireysel olarak tarif eder.

*Yolsuzluk verilerinde türkiye 2011 verilerine göre 61. Sıradadır. Uluslar arası saydamlık örgütü..

*Kötü olan iki şeyden daha az kötüsünü seçme zorunluluğu kamuda kaçınma kaçınma olarak anılır

*Kamu görevlileri etik kurulu 2004 te kurulmuştur. Başbakanlığa bağlıdır. En az genel müdür düzeyindeki personeli inceler.

*657 sayılı yasada yer alan kamu personel rejimine ilişkin temel ilkelerden birisi kariyer dir.

*Liyakat ve kariyer ilkeleri dikkate alınmadığında adam kayırmacılık oluşur. Türkiye de yaygındır

*Etik ilkeler istenmeyen davranışlara ayna tutma yanında örgütsel insanı biçimlendiren ona ölçüt oluşturan kök tanımlardır. Steinberg.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev