KALVENİZM NEDİR?

Kalvenizm nedir,Kalvenizm hakkında bilgi,Kalvenizm ne demektir,Kalvenizm Anlamı Nedir,Kalvenizm,Kalvenizm hakkında bilgi

KALVENİZM NEDİR?

KALVENİZM

Kalvencilik Hıristiyanlıkta Jean Calvin’in ve izleyicilerinin geliştirdiği Protestan ilahiyat akımıdır. Kalvenciliğe dayalı öğreti ve uygulamalar Reform ve Presbiteryen kiliselerinin ayırt edici özelliği olmuştur. Her şeyden önce tanrı merkezci bir öğreti olan Kalvencilik, İncil’i tek iman kaynağı olarak görmesiyle Katoliklikten, önceden takdir ve inayeti olumlamasıyla da luthercilikten ayrılır.
Calvin kendi ilahiyat kuramında, Kitabı Mukaddes’ten kaynaklanan öğretilere mantıksal bir kesinlik kazandırmasa da bunları bir bütün içinde sunmuştu. 1564’te Calvin’in ölümünden sonra Kalvenciliğin yeni bir biçimi gelişmeye başladı; daha kuralcı bir öğreti ve disiplin ortaya çıktı. Cenevre’de Calvin’in yerini alan Theodere’de Beze kader öğretisini tanrı ve tanrısal takdir bağlamında ele almaya yöneldi. Oysa Calvin bu konuyu Hz. İsa’nın tanrısal kişiliği ve görevi ile ilişkilendirmişti. Kitabı Mukaddes’in harfi harfine tanrı esininden kaynaklandığını vurgulayan Beze kilise görevlilerini seçimle belirleyen Presbiteryen örgütlenmenin doğru olduğu sonucuna vardı. Hz. İsa’nın yalnızca tanrının seçilmiş kulları için can verdiği inancını vurguladı. Oysa Calvin hiçbir zaman bu görüşü doğrudan savunmamıştı.
Kalvencilik İsviçre, Fransa, İskoçya ve Hollanda’da yayıldı. İngiltere’ye de erkenden girdi.1.Elizabeth’in tahta çıkışı Anglikancılığa dönüşe yol açtıysa da 1688’den sonra kiliselerin çoğu Kalvenci oldu.
Kalvenciliğin Avrupa’daki sınırları 16. yüzyıl ortalarından başlayarak sabitleşti. 17. yüzyılda deniz aşırı ülkelere yöneldi. (Güney Afrika, Kanada, ABD) Böylece Kalvencilik beş yüz bin kadarı Fransa’da olmak üzere kırk milyon yandaşı olan, özellikle de ekonomileri erken bir gelişme gösteren ülkelerde gelişen bir dünya dini durumuna geldi. Gerçekten de yandaşları özellikle ticaret çevrelerinde yaşayan kimselerdi. Öte yandan Kalvencilik, sanat yaşamındaki yaratıcılığı da destekledi. Bu durum, mimar Brosse, ressam Rembrandt gibi birçok sanatçının Kalvenciliği benimsemesine yol açtı.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir