Kalori Nedir?

Kalori Nedir?

Günlük yaşamda “kalori” kelimesi çok kullanılma­sına karşın, termokimyada birim “kilokaloridir”. Bir kilokalori, 1 kg suyun sıcaklığını 1 °C yükselt­mek için gereken ısı enerjisidir.

Yiyeceklerdeki kalori düzeyi­ni ölçmek için kullanılan gereç “bomba kalorimetre”dir. Yiyecek maddesi, su tankının içinde bu­lunan, yüksek basınçlı oksijenle dolu bir kapalı kutuya konulur ve yakılır. Yiyecek maddesi yan­dıkça suyun sıcaklığı, ölçülebi­lecek kadar yükselir. Bu ölçü, hesaplanan kalori miktarının temelini oluşturur.

İnsan vücudu, yiyecekleri kalorimetre gibi tümüyle yakmaz. Örneğin proteinler, üre gibi azot kökenli ve tümüyle sindirilemeyen maddeler içerir. Ayrıca, yenilen gıdaların tümü, bağırsak tarafından emil­mez. Bu yüzden kalorimetre ölçüleri, vücut koşullarına uyacak biçimde ayarlanmalıdır.

Yiyecek bir anlamda, insan makinesini işleten yakıttır. Sindirim sonucu elde edilen enerji başka yerlerde; vücudu korumakta, iş yapmakta ve büyümeye yardımcı olmakta kullanılır. İnsan vücudu tıpkı içten yanmalı motorlar gibi gıdaların %25’ini mekanik ener­jiye çevirir. Geri kalanını da vücut sıcaklığını koruyabilmek için ısı enerjisine dönüştürür.

Her 3.500 kalori insan kütlesinin yaklaşık 373 g’ına eşittir. Vücut kütlesini koruyabil­mek için belirli bir kaloriye gereksinim vardır. Dolayısıyla tüketilen her 3.500 kalori, bu kütleden 373 g eksiltir.

Yağlar, aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlerden iki kat fazla kalori içerir ancak kaynağı ne olursa olsun, alınan bütün kaloriler baskül rakamlarını etkiler.

kalori_nedir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev