KADINLARIN CAMİ HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI

MADDE 29- (1) Kadınların cami hizmetlerinden daha çok, sağlıklı ve yeterli seviyede yararlanmalarını temin etmek için;

a) Kadınların cuma, bayram, teravih ve vakit namazlarını kılabilmeleri için yeterli ölçüde yer ayrılacaktır.

b) Camilerin açık olduğu saatlerde bu konuda cami görevlileri gerekli rehberliği yapacaklardır.

c) Mahallî imkânlar kullanılarak, cami dernek ve vakıfları ile işbirliği yapılarak camilerde kadınlar için tuvalet ve abdest alma yerleri hazırlanacaktır.