Kader İle İlgili Hadis ve Hadisler

kaza ile ilgili hadisler
Kader konulu Hadisler, Kader İle İlgili Hadisi Şerifler, Kader İle İlgili Hadis

KADER İLE İLGİLİ HADİSLER

”İbn-i Abbas (r.a)’dan:

Günün birinden peygamber (s.a.v)’in arkasında bulunuyordum, bana: -Ey Genç! Sana bir kaç kelime öğreteyim: Allah’ın emirlerini ve nehiylerini gözet ki, Allah da seni gözetsin. Evet, Allah’ı gözet ki, O’nu karşında bulursun. Dileğin varsa Allah’tan dile, yardım isteyecek olursan Allah’tan iste, ve bil ki, bütün ümmet toplanıp sana bir menfaat dokundurmaya çalışsalar, ancak senin için Allah’ın yazdığı bir şeyin menfeatini dokundurabilirler. Keza, eğer bütün ümmet, sana zarar dokundurmaya kalkışırsa, ancak senin hakkında Allah’ın yazmış olduğu zararı dokundurabilirler, artık kalemler kaldırıldı, yazılar kurudu” (3).

”Abdullah B.Mes’ud (r.a.)’ın Şöyle Dediği Rivayet Edildi: Bize sözünde sadık ve Allah ile müminlerin tasdikine mazhar olmuş olan Allah’ın Resulü şöyle konuştu: Şüphesiz sizden birinizin yaratıldığı madde, anasının karnında nutfe olarak kırk gün kalır. Sonra yine böylece (kırk gün) kan pıhtısı olarak, sonrada yine böylece kırk gün bir lokma büyüklüğünde et parçası olarak kalır. Ve bundan sonra da (yani 120 gün olduktan sonra) kendisine ruh üflenir. Ve dört şey ile emrolunur:

1)- Rızkının,
2)- Ecelinin,
3)- Amelinin,
4)- Şaki veya said olduğunun yazılması ile (yani Allah, meleğe bu dört şeyi emreder.)(Buradan aşağı kısım İbn-i Mes’ut’un sözüdür.)

Kendisinden başka ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki, sizden bir kimse cennete bir arşın yanaşıncaya kadar cennetlik olanların amelini işler de, kitap ona üstün gelince, (yani anasının karnında iken yazılmış olan yazı tesirini gösterince) cehennemliklerin amelini işler ve oraya girer. Ve yine sizden bir kimse cehenneme bir arşın yaklaşıncaya kadar cehennemliklerin amelini işler de, kitap ona üstün gelince, (yani anasının karnında iken yazılmış olan yazı tesirini gösterince) cennetliklerin yaptığı işi yapar da, oraya cennete girer.” (4)

İmran b.Husayn (r.a.) dedi ki: ”Ya Resulullah Cennetlikler ile Cehennemlikler Belli midirler? Peygamber (s.a.v): Evet, buyurdu. şu halde iyi amel işlemenin ne manası var? Peygamber (s.a.v): Herkese işlemesi takdir edilen işi işlemek kolaylaştırılır, buyurdu (5)

”Ubade b. Samit (r.a.) oğluna şöyle dedi: Yavrum, senin için takdir edilen şeyin şaşmadan sana isabet edeceğine, başkası için takdir edilen şeyin de sana ulaşmayacağına inanmadıkça gerçek imanın zevkini asla tadamassın. Peygamber (s.a.v) şöyle derken işittim: Şüphesiz, Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ve onu (yaratınca) ona: (yaz) dedi. Kalem: (Ya Rabbi ne yazayım), deyince Allah Teala: (Kıyamet gününe kadar herşeyin kaderini yaz), buyurdu. Yavrum, muhakkak peygamber (s.a.v)’i şöyle derken işittim: ”Bundan başka bir inanç üzerine ölen kişi benden değildir.” (6)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir