Joint Venture Nedir?

Joint Venture, Joint Venture Nedir?, Joint Venture Ne Demek

Joint Venture
Joint Venture

JOİNT VENTURE NEDİR?

Joint Venture; yabancı bir İşletmenin yerli bir işletmeyle ve diğer şekillerde ortak olarak kurduğu yeni işletmedir.

Joint Venture, çoğunlukla yabancı bir işletmenin yerli bir işletmeyle ortak bir şekilde yeni bir işletme kurmalarıyla gerçekleşmektedir. Kurulan yeni işletmeye or­tak mülkiyet ya da daha yaygın kullanımıyla Joint Venture denmektedir.

Pek çok ülkede yüzde yüz yabancı mülkiyete izin verilmemesi nedeniyle Joint Venture şeklindeki uluslararası ortaklıklar, belirli bir pazara girmenin kolay, hatta bazen tek yolu olmaktadır. Bazı ülkelerdeyse, hükümetler, yalnızca politik açıdan yakınlık duydukları ülkelerin işletmelerine yatırım izni vermekte, onları yerli işlet­melerle ortaklık kurmaya zorlamaktadırlar. Bu nedenle uluslararası işletmeler, ya­bancı ülkelerde ev sahibi ülkenin yerel yatırımlarıyla mülkiyeti ve denetimi paylaşarak ortak bir işletme kurma yolunu tercih etmektedirler. Yerel ortak aracılığıyla evsahibi ülkedeki çevresel koşullar hakkında daha kolay bilgi edinmesi, uluslara­rası işletmenin yatırım riskini de azaltmaktadır.

Joint Venture’ın, uluslararası işletmeye sağladığı yararları, aşağıdaki gibi sırala­mak mümkündür:

♦ Uluslararası işletme, sermayesinin tamamını tehlikeye atmamakta, riski yerel işletmeyle paylaşmaktadır.

♦ Yerel işletme, ev sahibi ülkeye ilişkin sahip olduğu, değerli bilgileri ulusla­rarası işletmeyle paylaşmaktadır.

♦ Uluslararası işletme, yerel ortağın, daha önce kurduğu bağlantılardan yarar­lanarak, ev sahibi ülke hükümetiyle iyi ilişkiler geliştirmekte ve siyasi üstün­lükler sağlayabilmektedir.

♦  Maliyetlerde azalma sağlanır.

♦ Rakiplere teknolojik üstünlük sağlanır.

♦ Pazarda rekabetçi üstünlük elde edilir.

♦ Kaynaklara daha kolay ulaşılır.

♦ Politik baskılar azalır.

♦ Yeni pazarlara girmek kolaylaşır.

Joint Venture’m uluslararası işletme açısından taşıdığı sakıncalarsa iki noktada yoğunlaşmaktadır:

♦ Kontrol olanağının azalması nedeniyle uluslararası işletme kontrolü kaybe­debilir.

♦ Kârların yerel ortakla paylaşılması gerektiği için, uluslararası işletme, s daha az bir kârla yetinmek zorunda kalabilir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir