İznik’in Gezilecek Yerleri

İznik’in Gezilmesi Gereken Yerleri, İznik’te Gezilecek Yerler, İznik’te Nereler Gezilir?, İznik’te Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler, İznik Hakkında Bilgi, İznik, İznik Gezilecek Yerler

İZNİK’TE GEZİLECEK YERLER

İznik, tarih boyunca Doğu Komadan Osmanlı’ya kadar uygarlık sahnesine çıkan pek çok devleti topraklarında ağırlamış, Roma İmparatorluğu na, Sel­çuklu ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Hıristiyan­lık için büyük önem taşıyan konsüllerin birincisi ve yedinci- si İznik’te toplanmıştır. MS 325
yılında Nicaea’da toplanan 1. Ekümenik konsilde İsa’nın tan­rısal varlığı tartışılmış. MS 787 de Ayasofya’daki ilk oturumdan sonra Nicaea’da toplanan 7. Konsilde ikona konusu tartışı­larak karara varılmıştır.

İznik'in Gezilecek Yerleri
İznik’in Gezilecek Yerleri

İznik şehri surlarının önem­li bir kısmı günümüze ulaşmış­tır. Yenişehir, Lefke ve İstanbul kapıları ayaktadır ama ne yazık ki Göl Kapısı yıkılmıştır. Kente, Lefke Kapısı’ndan girdikten sonra dönemeçli bir yoldan Ab­dullah DedeTürbesi’nin bulun­duğu tepeye çıkarak geziye başlayabilirsiniz. İlçenin en gü­zel görüntülerinden biri bu tepeden alınabilir.

Lefke Kapısının çok yakı­nında bulunan ve Sultan 1. Murat’ın annesi için 1338 yı­lında inşa ettirilmiş olan Nilüfer Hatun imareti bugünlerde Ar­keoloji Müzesi olarak kullanıl­maktadır. Müzede, lahitler, vaftiz havuzları, tanrıça kabart­maları, el yazması Kuranlar, sikkeler, cam, taş, toprak gereç­ler ve süs eşyaları sergileniyor. Müzenin tam karşısında Yeşil Camii sizi bekler.

Yeşil Camii

Lefke Kapısı’mn yakınında bulunan Yeşil Camii, 1378-91  yılları arasında Mimar Hacı Musa tarafından Çandarlı Hay­rettin Paşa adına inşa edilmiştir. Kare planlı, tek kubbeli olan camii erken Osmanlı Mima- risi’nin en önemli örneklerinden biridir. Minaresindeki yeşil çini süslemelerden dolayı Yeşil Camii olarak adlandırılmıştır. Caminin enfes bir işçiliğe sahip bir mer­mer minberi vardır.

AyasofyaCamii

Ayasofya, şehrin ortasında kentin dört kapısına ulaşan yol­ların kesiştiği noktada yer al­maktadır. Romalılar tarafından spor alanı olarak kullanılmış yapının üzerine MS 7. yy. da bazilika inşa edilmiştir. MS 787 yılındaki 2. İznik Konsili bura­da toplanmıştır. Depremlerde uğradığı zararlar nedeniyle de­ğişik tarihlerde onarımlar geçi­ren yapı 1331 yılında Orhan Gazi tarafından camiye çevril­miş. Daha sonra Mimar Sinan’ın onardığı camiye minare eklen­miş. 19. yy. başlarında harap durumda olan cami 1934’de elden geçirilerek müze ve son yıllarda da yeniden cami olarak haline getirilmiştir.

iznik gölüİznik’te Yeni Mahalle tara­fındaki Vaftizhane veya Böcek Ayazması, Yenişehir Kapısı ya­kınındaki Hagios Tryphon Ki­lisesi, İstanbul Kapıya giden cadde üzerindeki Ayatrifon Ki­lisesi ve su kemerleri de görüle­bilir.

İznik Gölü

Tektonik bir göl olan İznik Gölü, 298 km2 büyüklüğüyle 

Türkiye’nin beşinci büyük gö­lüdür. Göl özellikle kış ayların­da önemli bir kuş barınağıdır. Gölün dibinde pamuk veya üs­tüpü olarak adlandırılan bir yosun türü vardır. Bu açık yeşil renkli yosun suyun çalkalanma­sını, suyun oksijeninin azalma­sını önler, balıkların beslenme­sini sağlar. Gölde zengin bir balık çeşitliliği vardır.

iznik çinisiMUTLAKA

İznik Çinisi

İznik demek çini demektir. Çini sanatının bin yılı aşkın bir geçmişi vardır. Yavuz Sultan Selim, Tebriz seferinden sonra seramik ustalarını yanında iznik’e getirir.

İznik çinisi, 16. yy.dan itibaren OsmanlI mimarisinde dekoratif unsurolarak öne çıkmaya başlar, içerdiği yüksek oranda kuvars maddesine şeki! vermenin zorluğundan ve imalattayüksek ısı değişimleri gerektirdiğinden İznik çinisi, “üretilmesi olanaksız seramik” olarak da tanımlanır. İznik çinileri, 950-980 derecelik fırınlarda pişirilerek ve uzun emek gerektiren teknikler uygulanarak imal edilirdi.

İznik çinilerinde çamurun hazırlanması, şekillendirme, kurutma, rötuşlama, dolgu, ilk pişirim, desen iğneleme, desen aktarımı, konturlama, boyama, sırlamave fırınlama aşamaları vardır.

Türk çini sanatı en görkemli dönemini 16.yy.da yaşamıştır. Bu dönemde İznik’te 300’den fazla fırın vardı. OsmanlI döneminin ilk çini örnekleri İznik Yeşil Camii ve medresesinde, Bursa Yeşil Camii ve türbesinde, İstanbul çinili Köşk’te kullanılmıştır.

İznik’te hemen her köşede bir atölye bulacaksınız.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir