İzmir İktisat Kongresi Hakkında Kısa Bilgi

izmir iktisat kongresi
İzmir İktisat Kongresi Hakkında Kısa Bilgi

İzmir İktisat Kongresi Hakkında Kısa Bilgi

* Lozan Barış Görüşmelerinin 4 Şubat 1923’te sağlanamadan kesildiği sırada, Türkiye’de ekonomik alanda faaliyet gösteren her meslek grubundan temsilciler, Yeni Türk Devleti’nin ekonomik durumunu görüşmek üzere İzmir’de bir araya gelmiştir.

* Çifçi, sanayici, tüccar ve işçi kesimlerinden toplam 1135 kişinin katıldığı Türkiye İktisat Kongresi’nde yapılan görüşmelerin sonunda Misak-ı İktisadi (Ekonomik Yemin) kabul edilmiştir.

* İzmir İktisat Kongresi’nin açılışında Mustafa Kemal Paşa şunları söylemiştir. ”Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazlarsa, kazanılacak başarılar yaşayamaz, az zamanda söner.”

İzmir İktisat Kongresi’nde Alınan Önemli Kararlar

Yerli malı kullanılması sağlanmalıdır.
Teknik eğitime önem verilerek geliştirilmelidir.
Hammaddesi yurt içinde olan sanayi dalları kurulmalıdır.
El işçiliğinden ve küçük imalattan büyük işletmelere ve fabrikalara geçilmelidir.
Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır.
Özel teşebbüsün gerçekleştiremediği yatırımlar devlet eliyle gerçekleştirilmelidir.
Demiryolu inşaatı bir programa bağlanmalıdır.
Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılmalıdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir