İyonlar Hakkında Kısa Bilgi

İyonlar (M.Ö.1200-M.Ö.700)
Başkentleri Efes’tir (günümüzde İzmir).
Batı Anadolu’da, Ege kıyılarında kurulmuştur.
İyonlar, İzmir, Milet, Foça ve İzmir’de şehir devletleri halinde yaşadılar.
Denizcilikle uğraştılar, deniz ticareti yaptılar.
Fenike alfabesini geliştirdiler.
Dinleri çok tanrılıdır.
Yunan uygarlığının temellerini attılar.
Anadolu’da ilk demokrasi yönetimi uyguladılar (Doğrudan Demokrasi).
Anadolu’da kurulan uygarlıklar içinde en gelişmiş ve ileri düzeyde olanıdır.
Bilim ve kültüre önem verdiler. Hür düşünce gelişti. Hür düşünce geliştiği için pozitif bilimlerde ilerlediler. Tıpta Hipokrat, tarihte Heredot, matematikte Pisagor ve Tales, felsefede Diyojen İyonların en tanınmış bilginleridir. İyon edebiyatının önemli eserleri Homeros’un İlyada ve Odessa destanlarıdır.
Efes’te yaptıkları Artemis Tapınağı dünyanın yedi harikasından biridir.