İŞTİKAK (TÜRETME) NEDİR?

İŞTİKAK (TÜRETME) NEDİR?

Aynı kökten türeyen sözcükleri bir arada kullanmaya iştikak (türetme) denir.

Örnekler:

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
Karşısında nice erbab-ı denaat titrer
Hâkim-i mahkeme-i hükm-i cezadır kalemim

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir