İstifham (Soru Sorma) Nedir?

Cevap bekleme amacı gütmeden, duyguyu ve anlamı güçlendirmek için sözü soru biçiminde yöneltmeye istifham (soru sorma) denir. 

Örnekler:

Her gün bu kadar güzel mi bu deniz
Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?

Bu dizelerde şair, denizin ve gökyüzünün güzelliği karşısında duyduğu heyecanı, hayranlığı soru sorarak anlatmış, okuyucunun dikkatini bu güzelliklere çekmek istemiştir. Dikkat ederseniz dizelerde soru var, ama bu soruya bir cevap bekleme yoktur.

Ben mi çıldırmışım, sen mi delirdin
Yalvaran sesimden bu kaçışın niye?

Yukarıdaki dizelerde de istifham vardır. Şair, sevgilinin kendisine iltifat etmemesini, kendisine karşı acımasız davranmasını soru sorarak anlatmak istemiştir.

Gerçi şarkılığına bu da bir şarkı
Gel gelelim nerde bu, nerde bahar

Bahara özlem duyan şair, bahara olan özlemini, kışın bir türlü bitmek bilmeyişini istifham yolu ile anlatmıştır

Tutabilir misin geçen zamanı
Dönebilir misin on beşine
Şaşmadın mı hiç çocuğum
Baharın sessizce gelişine

Bu dörtlükte şair, zamanın geçip gittiğine, geçen zamanın artık geri gelmeyeceğine dikkati çekmek için soru sorma tekniğini kullanmış, istifham yapmıştır.

Allah’ım insanda ne var
Gözyaşlarından daha güzel

Bu dizelerde şair sevinç ve hüzünlenme sonucu ortaya çıkan ağlamanın güzelliğine dikkati çekmek için sorudan yararlanmış, istifham yapmıştır.

Diğer Örnekler: 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda

Olur mu dünya indirsem kepenk
Gözyaşı döksem Nuh Tufanı’na denk