İstanbulun Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

İstanbulun Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları,İstanbulun Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları Hakkında Bilgi,İstanbulun Fethi

İstanbulun Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

1058 yıllık Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır.

Ortaçağ sona ermiş, Yeniçağ başlamıştır.

Ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi Coğrafi Keşiflere neden olmuştur.

Topların büyük surları yıkabileceğinin anlaşılması Avrupa’da derebeylik (feodalite) rejiminin yıkılmasına ortam hazırlamıştır.

Bizans’tan kaçan bilginler İtalya’ya giderek Rönesans’a öncülük etmiştir.

Ortodoks Patrikhanesi’nin İstanbul’da kalması sağlanarak, Ortodokslar Osmanlıların koruması altına alınmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir