İslamın Dünya Hayatına Bakışı

İslamın Dünya Hayatına Bakışı,İslamın Dünya Hayatına Bakışı Nedir,İslamın Dünya Hayatına Bakışı Hakkında Bilgi,İslamın Dünya Hayatına Bakış

İslamın Dünya Hayatına Bakışı

İnsan, Allah’ın mükemmel bir biçimde yarattığı ve yeryüzündeki halifesi olan bir varlıktır. Allah dünyanın içindeki varlıkları insanın emrine vermiştir. Bu konuda Kur’anda “Göklerde ve yerdeki her şeyi sizin hizmetinize veren odur.”
(Casiye suresi 13.ayet.) buyrulmaktadır.

Yeryüzündeki herşeyi insanın emrine veren Allah, onu başıboş bırakmamıştır. Kur’ân’da “Dünya hayatı bir oyun ve Ev eğlenceden ibarettir. Eğer inanır, (günahlardan) korunursanız (Allaj size mükafatlarınızı verir.” (Muhammed suresi 36. Ayet.) buyrularak insanın inanmasına vrgu yapılmaktadır.

Dünya hayatı insanın ahiret hayatını kazanacağı yer olması açısından önemlidir. Allah, ölümü ve hayatı insanları imtihan etmek için yaratmıştır. Kir’an’da “O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı…” (mülk suresi 2. Ayet) buyrulmaktadır. Peygamberimiz de “Dünya ahitetin tarlasıdır”. Buyuyararak ahirette elde edilecek karşlık bakımından dünya hayatının önemini vurgulamıştır. Bu sebeple insan dünys hayatını iyo değerlendirmeli, tutum ve davranışlarında dikkatli olmalı,her türlü iyi ve güzel işleri yapmaya çalışmalıdır. Çünkü insan hem yaptıklarından hemde yapabilecekken yalmadığı iyilik ve güzelliklerden sorumludur. Kur’an’da “Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür. Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür”. (Zilal suresi 7-8. Ayetler) Buyrulmaktadır. Kur’an insanı dünyanın cazip ve nefse hoş gelen zararlı yönlerine karşı uyarmaktadır. Kur’an’da “Ey inananlar, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alı loymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanlardır. “ (münafikun suresi 9.ayet) buyrulmaktadır.

İnsan ahiret hayatında mutlu olmak için çalışırken dünyanın da helal olan nimetlerinden de istifade etmelidir. Kur’anm-ı Kerim bizi iyilik yapmaya, hayır işlemeye taşvik ediyor, fakat dünyadan da nasibimizi unutmamamızı hatırlatıyor. Kur’an’da ”Allah’ın sanna verdiği (nimetlerle) ahiret yurdunu ara; dünyadan da nasibini unutma…” (Kasas suresi 27.ayet). Buyrulmaktadır.

İnsan ne dünyası için ahiretini ne de ahireti için dünyasını feda etmelidir. Kur’an’da dua ederken ”Ey Rabb’imiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennnem azabından koru.” (Bakara suresi 201. ayet.)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir