İslam’da Çalışma ve Helal Kazancın Önemi
İnsan akıllı ve özgür bir varlıktır. Bu özellikleriyle diğer varlıklardan üstün kılınmıştır. İnsan aklı ve özgürlüğüyle yaptıklarından sorumludur. Çünkü o aklıyla yanlışı doğrudan ayırt edebilir, iradesiyle iyiyi kötüyü fark edebilir. Davranışlarını bunlara göre tanzim edebilir.

İnsan dünya hayatında geçimini sağlayabilmek ve daha güzel bir hayat sürebilmek için çalışır, çabalar. Kur’an’da “İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da yakında görülecektir.” (Necm suresi 39-40. ayetler.) buyrularak dünyada rahat bir şekilde yaşamamız için çalışmanın önemi vurgulanmıştır. Başka bir ayette de “…yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz” (Cum’a suresi 10. ayet.)buyrulmaktadır.İslam’da insanın başkalarından bir şeyler istemek yerine çalışıp çabalaması emredilmiştir. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Sizden birinizin ipini alıp dağa gitmesi, sırtına bir bağ odun yüklenip getirerek onu satması, böylece onun onurunu Allah’ın koruması, diğer insanlardan bir şeyler dilenmesinden daha hayırlıdır.” Kur’an’da da “İnsan, elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.”(Necm suresi 39. ayet.) buyrulmaktadır.

Dünya hayatı bir imtihandır. İnsan çalışırken helale harama dikkat etmelidir. Kur’an’da “Ey Peygamber! Temiz olan şeylerden yeyin; güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim.” (Müminun suresi 51. ayet.) buyurmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadislerinde, “Helal mal kazanmak her Müslüman’a vaciptir.” buyurmuştur. Bir defasında “Ey Sa’d yiyeceğinin temiz ve helal olmasını sağla ki duası kabul olan birisi olasın, yoksa bir kişi midesine haram lokma indirdi mi ondan kırk gün dileği kabul edilmez. Haramdan beslenenleri ateş temizler…” buyurmuşlardır. İnsanın helalinden kazanıp ailesini onunla geçindirmesi dinimizde tavsiye edilmiştir. Hak ederek çalışan ve rızkını kazanan bir insan bütün hayatını ibadet haline getirebilir.
“Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası dostunun yüz karası düşmanın maskarası.”
M. Akif Ersoy
mısrasını çalışmanın önemi ile ilgili olarak değerlendiriniz.

Yüce Allah’ın bize ihsan ettiği yetenekleri, güzelce değerlendirelim. Çalışıp kazanmanın insanı mutlu kılacağını, tembelliğin ise mutsuzluğun kaynağı olacağını unutmayalım. Malımızı helalinden kazanıp, ölçülü harcamalar yapalım. Peygamberimiz şöyle dua etmiştir: “Allah’ım sıkıntı ve hüzünden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve pintilikten, insanların kahrından sana sığınırım.”