İslamcılık Kısaca Nedir?

mehmet akif ersoy
İslamcılık Düşüncesini Savunanlardan Mehmet Akif Ersoy

İslamcılık, İslamcılık Savunucuları Kimlerdir?, İslamcılık Nedir ve İslamcılık Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu.

İslamcılık Nedir?

Panislamizm olarak da adlandırılan İslamcılık düşüncesine göre toplumun temel direği dindir. Hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanlar halifenin etrafında birleşerek Batı emperyalizmine karşı koymalıdırlar. İslamcılık düşüncesi II. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti’nin resmî politikası hâline geldi. İslam birliği düşüncesi de devletin dağılmasını önleyemedi. Balkan Savaşlarında Arnavutların, I. Dünya Savaşı’nda Arapların Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaları İslamcılık düşüncesinin başarılı olmadığını ortaya koydu.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir