İslam ve Bilim
İslam, insanları kâinat ve içindekilerle ilgili okumaya, araştırmaya ve düşünmeye teşvik etmektedir. Kur’an’da bir çok ayette “…düşünmüyor musunuz?”, “…akletmiyor musunuz?” buyrulmaktadır. Peygamberimize ilk inen ayetler de okumak ve öğrenmekle ilgilidir. Ayetlerde “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” (Alak suresi 1. ayet.) buyrularak insan okumaya yönlendirilmektedir.

İnsan hayatı boyunca birçok problemle karşılaşmaktadır. Bu problemleri çözerken insanın aklını kullanması, ön yargısız bir şekilde soruna yaklaşması lazımdır. İslam da insana aklını kullanmasını ve araştırmasını emretmektedir. Çünkü insanlara faydalı olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak dinimizin önemli gördüğü bir prensiptir. Peygamberimiz de “En hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır.” buyurmaktadır.

islam_ve_bilim