İslam Ahlâkına Aykırı Davranışlar
İnsan, mükemmel bir şekilde yaratılmış daha sonra iyi ve kötü arasında hür bırakılmış bir varlıktır. İnsanın iradesi ve aklıyla iyiyi güzeli tercih etmesi için Allah peygamberler göndermiş, ilahî emir ve yasaklarını bildirmiştir. İnsanın kaçınması gereken yasaklar arasında İslam ahlâkına aykırı bazı davranışlar vardır. Bunlar; yalan söylemek, gıybet etmek, iftira etmek, hile ve dolandırıcılık yapmak, kötü zanda bulunmak, başkasının özel hayatını araştırmak, başkalarıyla alay etmek, kibir ve haset, içki içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak ve rüşvet almak veya vermektir.