Islahat Fermanının Sonuçları Nedir?

Islahat Fermanı ile azınlıklara geniş haklar verilmiştir.

Islahat Fermanı bağımsız iç siyaseti engellemiş, yapılan ıslahatların başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Fermanın amacı, azınlıklara haklar vererek, Avrupalı devletlerin, Osmanlının iç işlerine karışmasını engellemektir.