Islahat Fermanının İçeriği Nedir?

·         Hıristiyanlara Bedel-i Nakdi (Bedelli askerlik) hakkı verilecek, Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak,

·         Mahkemeler herkese açık olacak, herkes kendi inancına göre yemin edecek,

·         Gayrimüslimler devlet memuru olabilecek,

·         Gayrimüslimlere kendi okul, kilise ve hastanelerini açma hakkı verilecek,

·         Herkes din ve inancında özgür olacak,

·         Hıristiyanlar da il genel meclislerine seçilebilecek,

·         Azınlıklara küçük düşürücü söz söylenmeyecekti.
islahat_fermani