Işın nedir?

Işın nedir: Işın doğru ile doğru parçası arasında kalan bir gösterim şeklidir. Işının bir ucu uzatılabilir diğer ucu ise kapalıdır hiçbir şekilde uzatılamaz. Örneğin; sokak levhalarının bir ucu ok işareti şeklindedir. diğer ucunda ise birşeyler yoktur.Bunun anlamı şudur; bu sokak buradan başlar ve ok işareti olan yere doğru devam eder. ok işareti olan kısım biz sokakta yürüdükçe uzar fakat en baştaki kısım sabittir uzamaz veya kısalamaz. Nergiz Sokak ———–> örneğinde olduğu gibi sokak sağa doğru devam eder gider fakat solda sınır vardır gidilemez. Işın nasıl gösterilir: ışın doğru ile doğru parçasının arasında bir şekildir demiştik. Gösterimi de doğru ile doğru parçasının arasındadır. Örneğin; A———->B şekildeki ışın [AB şeklinde gösterilir ve AB ışını diye okunur. Dikkat edilmeli ki; A tarafı kapalı B tarafı açık olduğu için gösterimde de A tarafı kapatıldı B tarafı açık bırakıldı. Çok güzel bir örnek: Güneş ışını deriz peki neden ? Güneş ışınlarının başladığı yer bellidir güneşin kendisidir fakat uçları sonsuza kadar gider nerede bittiğini bilmeyiz. Bu yüzden güneş doprusu veya güneş doğru parçası değil güneş ışınları denir. Peki Yarı Doğru nedir ? Bir ışının başlangıç noktasının yok olmasıyla oluşan şekildir. 0——–> şekil budur. Gösterimi ise ışına benzer fakat baş tarafındaki işaret ters çevrilir. Örneğin; ]AB buna AB yarı doğrusu denir. A tarafı kapalıdır fakat dahil değildir

isin