İSİM FİİL GRUBU NEDİR?

İSİM FİİL GRUBU

A-İsim fiil ekleriyle, ona bağlı olan unsur veya unsurlardan meydana gelen kelime grubudur. İsim fiil grubunun kuruluşunda -mak/-mek, -ış/-iş, -ma/-me, ekleri görev yapar.İsim fiil grubunun ana unsuru olan isim fililer sonra, diğer unsurlar ise başta bulunur.
Bundan ilerisine gitmek, aşağı yukarı, benimle yüz göz olmak demekti. (s.8)
Fakat nedense bu yüzükle yakalanmak fena halde kibrime dokunuyordu. (s.87)
Fakat bu defaki gülüşte biraz ıstırap vardı. (s.62)
Mamafih, insan arasına katılmak biraz da gururumu okşamıyor değildi. (s.59)
Bu saatte, onun gönlünü alacak bir kelime bulmak benim için dayanılmaz bir fırsattı. (s.93)
Mektepten çıkmak! (s.97)
Bir kelime söylersem muvazenenin bozulmasından korkuyor gibi ağzını, gözlerini kapıyor, elleriyle saçlarıma sarılıyordu. (s.60)
Dizlerim birden bire gevşedi, iplerin elimden kurtulmasından korktum. (s.80)
Beyrut’ta denize kavuşmak, annemi biraz canlandırır gibi olmuştu. (s.12)
Sevgili Hüseyin’le beraber İstanbul’a gelişimiz. (s.8)
Kalemi ısırmak ve saçlarımı gözlerimin üstüne dağıtmak da benim düşüncelere daldığıma alamettir. (s.7)
Bir tuhaf surat asma tarzım vardı. (s.11)

B-İsim fiil grubu daha çok hareket ismi yapan -mak/-mek eki ile yapılır, -ma/-me, -ış/-iş ekleri alan fiil isimleri hareket ismi olarak kullanıldıkları zaman isim fiil grubu oluştururlar.
Vaktim olsa, bu zavallı köpeği kurtarmak için bir şey yapardım. (s.76)
O, benimle yalnız kalmak, beraber gezinmek ve konuşmak istiyordu. (s.81)
Baktım ki, taarruza geçmezsem Sör Aleksi’den yakamı kurtarmağa imkan yok. (s.88)
İstanbul’ a her inişinde bana hediyeler getiriyordu. (s.40)
Ondan kaçınmak, korkmak dünyada kibrime yediremeyeceğim şey, onun için küçüğü kollarımdan
indiriyorum ve dimdik Kâmran’ın gözlerine bakıyorum:… (s.78)
Çalıkuşu’nun gözünü boyamak gagasını kapatarak gevezelik etmesine mani olmaktan başka ne olabilirdi. (s.40)
O kadar çok ki, her kapı açılışında beni parlaoira çağırmağa geliyorlarmış gibi yüreğim hopluyordu. (s.55)
Fakat zavallı hem taş atmasını bilmiyordu hem de kolları kuvvetsizdi. (s.63)
Mamafih imtihanların çok yakın olması beni o gün her zamankinden fazla azgınlık etmekten menetti. (s.24)

C-Grupta yüklem görevi yapan hareket isminin anlamı özne, nesne, zarf, yer tamlayıcısı ile tamamlanır.
-Çünkü benim ağaca çıkmak, kiraz çekirdeği atmaktan çok daha büyük suçlarım vardır… (s.31)
O senenin yazında bu ağaca çıkmak illeti yüzünden başıma bir şey daha geldi. (s.33)
Mişel maalesef yaldızlı dipleri görünmeğe başlamış olan kutularımı tekrar bana teslim ettiği zaman… (s.48)
Mahfeller içinde çölü geçişimiz bugünkü gibi hatırımdadır. (s.12)
Fakat öylede olsa, onun karşımda bu sesle, böyle kelimelerle konuşması hoşuma gidiyordu. (s.50)
-Nişantaşı’nda babamın bir eski arkadaşını görmekten dönüyordum… (s.56)
Hatta bir aralık çıplak bir ata binmeğe uğraşarak ufak bir tehlike de geçirmiştim. (s.65)
Bu saatte, onun gönlünü alacak bir kelime bulmak benim için dayanılmaz bir fırsattı. (s.93)
Fakat, nedense, bu yüzükle yakalanmak fena halde kibrime dokunuyordu. (s.87)

D-İsim fiil grubu, kelime grupları ve cümle içerisinde isim olarak görev yapar.
Bir tuhaf surat asma tarzım vardı. (isim) (s.11)
Hayatıma taalluk eden her şeyi seninle konuşmaya mecburum. (isim) (s.95)
Küçük bir fino köpeğini havuzda yıkamak için dışarı çıkıyordum. (isim) (s.56)
Israrı bırakmağa can atıyordum. (isim) (s.44)
Bu huy her halde Hüseyin’le oynadığım oyunlardan kalma bir şey olacak. (isim) (s.11)
Bayırın kenarına gittikten sonra, hiddetle denize taş atmağa başladım. (isim) (s.74)
Son provanızı yapmak için yarım saattir sizi arıyorum. (isim) (s.99)
Fakat, teyzem, büyüklüğün kendinde kalmasını istedi. (isim) (s.82)
Kâmran’ın yanından sınıfa dönüş, bütün başların bana çevrilmesi, yürekler acısı bir şeydi. (isim) (s.90)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.