İŞE ALMA

İŞE ALMA

*İşe alma kavramı bulma seçme ve oryantasyon dan oluşmaktadır.

*Boş bir pozisyonun işletme içinden doldurulması çalışan motivasyonu nu artırıcıdır.

*İçsel işe alma kaynakları: mevcut çalışanlar/ önceki çalışanlar/ önceki adaylar

*Vasıflı kişilere düşük maliyetle ulaşmada en etkili yöntem çalışan tavsiyesidir.

*Psikolojik kişilik testleri: CPI-Kaliforniya psikolojik envanteri/ MMPI-Minnesota çok yönlü kişilik envanteri/ 16pf-16 kişilik faktörü/ Hogan personel seçimi serisi

*Adayların kişilik özelliklerini ve büro içindeki diğer çalışanlarla karşılaştıran test Hogan personel seçimidir.

*Kişiliği tüm yönleriyle inceleyen özellikle polis memuru ve pilotluk gibi kritik adaylıklarda davranış bozukluğu olup olmadığının ölçüldüğü test MMPI- Minnesota çok yönlü kişilik envanteri kullanılır.

*Personelin çeşitli görevlere yatkınlığı işe yönelim ölçeği, yöneticilik potansiyeli ölçeği gibi işle ilgili boyutları irdeleyen test yöntemi CPI Kaliforniya psikolojik envanteridir.

*Mülakat türleri: yapılandırılmış yapılandırılmamış karma ve stres olarak dörttür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.