İşçi Kısaca Nedir? İşçi Ne Demek

İşçi Nedir?, İşçi Kimdir?, İşçi Ne Demek?, İşçi Kimlere Denir?, İşçi Kimlerdir?

İŞÇİ NEDİR?

İşçi, bireysel çalışma ilişkisinin öznesi durumundadır. İş Kanunu’nun 2. maddesine göre “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi” denir (İK m.2/1). Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu da işçi sayılmak için iş sözleşmesine göre çalışmayı esas almıştır. Dolayısıyla işçi tanımı, doğrudan iş sözleşmesine bağlanmıştır. Bu nedenle iş sözleşmesi dışında başka sözleşme türlerine dayanarak çalışan kişiler, İş Kanunu’na göre işçi sayılmayacaktır.

İş Kanunu anlamında işçi sayılmak için iş sözleşmesine göre çalışmak ve Kanun’un 4. maddesindeki istisnalar içinde yer almamak yeterlidir. İş Kanunu, fikri çalışma-bedeni çalışma ayrımı yapmamakta, çalışan ister sanayi, ister ticaret isterse hizmetler sektöründe; ister özel, ister kamu sektöründe olsun, iş sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak çalıştığında “işçi” sıfatına sahip olmaktadır (Şakar, 2003, s.44- 45). İş sözleşmesine göre çalışmayan çıraklar, stajerler, hükümlüler ve askerler işçi sayılmazlar.

İşçi her zaman gerçek kişidir. Ancak; yapılan işin gerçek veya tüzel kişiye ait olması, işçi niteliğinin kazanılması açısından önem taşımaz.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda işçi kavramı, 4857 sayılı Kanundaki gibi tanımlanmıştır. Buna ilave olarak, “İş sözleşmesi dışında ücret karşılığı iş görmeyi taşma, eser, vekâlet, yayın, komisyon ve adi şirket sözleşmesine göre bağımsız mesleki faaliyet olarak yürüten gerçek kişiler de bu Kanunun ikinci ila altıncı bölümleri bakımından işçi sayılmıştır ” (STİSK m.2).

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir