İş Fikri Bulma Yolları

İş Fikri Nedir?

İş Fikri Nedir
İş Fikri Nedir

Başarılı olmak isteyen bir girişimcinin elindeki en değerli kaynak, iyi bir iş fikridir. Yeni bir iş kurma fikri, yeni bir ürün veya hizmet yaratma fikrine dayanır.

Girişimci adayları; bir konuda fayda sağlamak, atılım yapmak ve yenilik yapmak için çevrelerini inceleyip gördükleri eksiklikleri fırsatlara dönüştürerek iş fikrine çevirirler. İyi bir iş fikri oluşturmanın en önemli gereklerinden biri, yeni fırsatlara ilişkin gelişmeleri yakından izlemektir. Değişik fırsatlara ilişkin gelişmeler, değişik kaynaklardan öğrenilebilir. Örneğin; yeni eğilimlerin yer aldığı dergiler, ticari gazeteler, üniversiteler, işletmeler, patent kurumu ya da çeşitli kamu kuruluşlarının çıkardığı yayınlar farklı fırsatların kaynakları olabilir.İş fikrinin hayata geçirilebilir olması, insan ihtiyacını karşılama özelliği taşıması ve daha da önemlisi uzun vadeli bir yatırıma dönüştürülebilir olması iş fikrinin temel bazı özellikleridir. Girişimcilerin bu özellikleri göz önünde bulundurması yararlı olacaktır.

 

İş Fikri Nasıl Bulunur?

İş Fİkri Nasıl Bulunur
İş Fİkri Nasıl Bulunur

İş fikri belirlenirken girişimci adayı öncelikle iş deneyimlerini,ustalıklarını,becerilerini ve bilgilerini ön plana çıkarır.Bilgi,beceri ve deneyimler dışında girişimci adaylarının iş fikrine çevirdikleri konular, çevrelerinde tespit edebildikleri fırsatlardır. Bu fırsatlar, genellikle tatmin edilememiş insan ihtiyaçlarından ortaya çıkar. Bu ihtiyaçlar girişimci adayları tarafından icat, inovasyon, yenilik, bayilik, distribütörlük, franchising veya yeni bir işletme kurma yoluyla giderilir. Bütün bu iş kurma sürecinde iş fikri vardır.

Dünyadaki milyonlarca girişimcinin hikâyesine bakıldığında birçok iş fikri kaynağı görülmektedir. Bu kaynakların en önemlileri tüketiciler, var olan işletmeler, dağıtım kanalları, devlet ve araştırma-geliştirme faaliyetleridir.

 

İş fikri bulabilmenin yolları şu şekilde sıralanabilir:

  1. Girişimci adayı yeni bir fikir geliştirebilir.
  2. Başkasının fikrini model alabilir veya değiştirerek kullanabilir.
  3. Başka birisinden iş fikri satın alabilir.

Yukarıdaki sınıflandırmadan başka, iş fikrinin ortaya çıkarılmasında 3 temel yol vardır. Bunlar; fayda, atılım ve yeniliktir.

Fayda: Bir mal veya hizmetin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğidir. Herhangi bir mal veya hizmetin belirli miktarının tüketiminden alınan zevk, sağlanan tatmin demektir. Örneğin;internet aracılığı ile alışveriş yapmak, ödemeleri internet ile yapmak.

Atılım: Herhangi bir konuda ilerleme, ilerleme çabası, hamle, atak, ileri gitme olarak tanımlanır. Örneğin; otomatik makinelere (pizzamatik, çaymatik vb.) para atılarak satış yapılması.

Yenilik: Yeni olma durumu, eskimiş, zararlı olan şeyleri yararlı ve yeterli olan yenisi ile değiştirme demektir. Örneğin; cep telefonunda 3G sistemine geçilmesi.

 

İş Fikri Bulma Yolları
İş Fikri Bulma Yolları