İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRET YÖNETİMİ

*Bir ücret sistemi kurulurken ücret adaletinin sağlanması için öncelikle iş değerlemesi yapılır.

*İş değerlemesi personelin değil işin ve işe ait ücret politikalarının değerlenmesidir.

*İş değerleme çalışmaları doğrudan yönetimle değil de bağımsız bir komite tarafından yürütülürse bu katılımcı yaklaşımdır.

*En yaygın kullanılan iş değerleme yöntemi puan verme yöntemidir. En önemli aşaması faktör seçimidir.

*Puan verme ve sıralama yöntemlerinin bir bileşimi olan daha az sayıda faktör içeren yöntem faktör karşılaştırma yöntemidir. En önemli aşaması anahtar işlerin seçilmesidir.

*Parça başı metre başı yada saatlik haftalık gibi temellerle ödenen ücrete ana-kök ücret denir. Bu ücrete kanun yada sözleşmeler gereği yapılan ilavelere ise giydirilmiş ücret denir.

*Ücretin ülkede o anda geçerli olan fiyatların dikkate alınarak hesaplanan satın alma gücüne reel ücret denir.

*Temel ücret politikaları işletmenin vizyonu, işletmenin misyonu, işletmenin hedefleri ve insan kaynakları politikaları doğrultusunda belirlenir.